Tiến độ dự án

Thời gian

10/2018

Sơn ngoại thất

Thi công trần sảnh chính

Thi công hoàn thiện sảnh thang máy

Tô tường sân thượng

Thi công chống thấm sân tennis

Thi công lát sàn tiểu cảnh nước