Tiến độ dự án

Thời gian

05/2018

LẮP ĐẶT CỐT THÉP SÀN KHỐI ĐẾ

THI CÔNG TƯỜNG GẠCH TẠI TẦNG 30

LẮP KHUNG CỬA SỔ TẠI TẦNG 31

Lát gạch bên trong căn hộ

THI CÔNG TRỤ TẠI TẦNG 35

LẮP ĐẶT CỐT THÉP SÀN TẦNG 35