Tiến độ dự án

Thời gian

09/2017

CÔNG TRƯỜNG THI CÔNG THÁP 3

CÔNG TRƯỜNG THI CÔNG THÁP 4

Lắp đặt cốt théo sàn tầng 7

Đổ bê tông sàn tầng 7

Thi công tường chịu lực tầng 7 lên tầng 8