Tiến độ dự án

Thời gian

06/2017

CÔNG TRƯỜNG THI CÔNG THÁP 1 VÀ 2

LẮP ĐẶT CỬA GỖ TẠI TẦNG 30

LẮP ĐẶT SÀN GỖ TẠI TẦNG 30

LẮP ĐẶT TỦ BẾP TẠI TẦNG 30

LẮP ĐẶT TỦ NHÀ TẮM TẠI TẦNG 27

LẮP ĐẶT KÍNH NHÀ TẮM TẠI TẦNG 32

Lát gạch hồ bơi lười

Lát gạch hồ bơi chính

Thi công cảnh quan tại tầng trệt

Thi công cảnh quan tại tầng 2

CÔNG TRƯỜNG THI CÔNG THÁP 3 VÀ 4

Đổ bê tông sàn 2 tại tháp 3

Lắp đặt cốt thép vách thang máy tầng 2 tại tháp 4

Lắp đặt cốt thép sàn tầng 3 tại tháp 4