Tiến độ dự án

Thời gian

07/2018

LẮP ĐẶT CỐT THÉP tầng tiện ích

Đổ bê tông sàn tầng tiện ích

Thi công nội thất